Metis WMS NEDİR?

Metis WMS NEDİR ?

DEPO Yönetim Sistemi / Warehouse Management System (METİS WMS) Yazılımı nedir? Ne sağlar? Sevkiyat ve mal kabulün yoğun olduğu depolarda, adres bazlı depo yönetimi bir zorunluluk hali almaktadır. Ürünlerinizin hangi alanda (raf, blok, hücre) olduğunun bilinmesi, yerleştirme de planlanan depolama alanlarına dikkat edilmesi, palet bazlı hareketlerin uygulanması, bu süreçlere özel bir yazılım sisteminin getirilmesini gerektirmektedir. Depolama alanlarının en verimli şekilde kullanılmasının yanında, depo yönetim sistemlerinin bir amacı da depo personelinin, el terminallerinin, taşıma araçlarının ve sürücülerin de diğer kaynaklar gibi en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Depo Yönetim Sistemi (METİS WMS) ile bir işletmede yer alan hammadde girişi ile başlayan, üretim, depolama, sevkiyat ve hatta bazı durumlarda bölge dağıtım depoları arasındaki süreçlerin entegrasyonu ve bütünleşik yönetimi sayesinde işletmenin tedarik zincirinde ki tüm hizmet kalitesinin artmasını sağlar ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırır. Tüm depolama süreçleri tek noktadan yönetilip takip edilebildiği için insan kaynaklı hatalar en aza indirilir ve maliyetler düşer, verimlilik artar.

Depo Yönetim Sistemi (WMS) Yazılımlarının avantajları nedir?

 

  • Stok sayımlarının doğru ve hızlı yapılması
  • Anlık stok görünürlüğü sağlaması
  • Hatasız ürün kabul ve sevkiyatı
  • Sipariş kontrollü sevkiyat yapılabilmesi
  • Adres takibi ile depo içinde malzeme yerinin doğru ve hızlı tespit edilebilmesi
  • Barkod ve el terminali ile depo hareketlerinin hızlı yapılabilmesi

Depo yönetim sistemi (METİS WMS), bir işletmenin tüm envanterini görünür kılan bir yazılım çözümüdür ve tedarik zinciri sipariş yönetimi operasyonlarını dağıtım merkezinden müşterinizin rafına kadar yönetir.
Referanslarımız

Birlikte Calıştığımız Markalar